Accord Research

Společnost Accord Research, s.r.o. ke dni 31.12.2019 ukončila poskytování CRO služeb.

V případě dotazů prosím kontaktujte jednatele společnosti prostřednictvím elektronické pošty na adrese info@accord-research.com.

As of 31 December 2019, Accord Research, s.r.o. ceased providing CRO services.

In case of any inquiries please contact the company´s executive via e-mail info@accord-research.com. aw